Czy elekcja domu starców jest znaczący?

Ulepszenie kanonów egzystowania, rozkwit medycyny sprawił, że we wszystkich krajach na świecie przedłuża się średnia długość życia.
W zależności od rozwoju cywilizacyjnego w przeróżnych rejonach świata średnia życia człowieka jest wieloraka, np. w Czadzie jest to niespełna 50 lat, w naszym kraju – przeszło 76 lat, Singapurze – 84 lata. Statystycznie Polska absorbuje 77 pozycje w rankingu długości życia.


Jedną z przyczyn przedłużenia przeciętnej długości życia jest rozrost medycyny, na nieszczęście nie poszedł on w parze z podniesieniem jakości życia osób starszych. Choroba Alzheimera, demencja starcza, coponiektóre nowotwory, oraz trudy z układem krążenia to niestety choroby często towarzyszące postaciom w podeszłym wieku.
Kłopoty z tym związane obarczają dzieci, które nierzadko nie są w stanie zapewnić swoim starym rodzicom właściwiej opieki. Pojęcie „
dom opieki trójmiasto jeszcze do niedawna miało ujemny wydźwięk, a próba ulokowania rodziców w takim zakładzie było krytykowane przez dalszych krewnych i znajomych. Zgodnie z naszą tradycją dzieci, szczególnie córki, miały zobowiązanie zająć się starymi rodzicami, często wydatkiem swojego zdrowia, pracy oraz życia familijnego.Na szczęście można zauważyć odmianę w podejściu do troskliwości nad starszymi ludźmi. dzisiaj dom opieki dla osób starszych to pensjonat w jakim pracuje biegły personel, zapewniający solidną opiekę seniorom. Osoby pracujące w domu opieki muszą demonstrować dużo empatii, być wytrwałymi i wrażliwymi na potrzeby starszych osób. Zapewniona kompetentna opieka przez 24 godziny na dobę, w szczególności dla słabych dziadków to częstokroć wyłączny sposób na zapewnienie poczciwego życia, jakiemu z powodu chorób asystuje ból i cierpienie. Nie wyłącza to kontaktów z rodziną, a tym samym osoba starsza nie czuje się opuszczona i porzucona. Domy dla seniorów w obecnych czasach to fenomenalne wyjście, łączące opiekę oraz godne życie dla chorych ludzi w jesieni życia.